König Bernhard I Klespe

1932

Königin Toni I Illigens


Thronmitglieder:
Prinzgemahl:
Prinzgemahlin:
Königsadjutant:
Königsadjutantsgemahlin:

Throngesellschaft:
ZM:
ZM:

Königsmedaille
Thronmitglieder:
Prinzgemahl:
Prinzgemahlin:
Königsadjutant:
Königsadjutantsgemahlin:

Throngesellschaft:
ZM:
ZM:

Königsmedaille